Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405774
Title Veroudering van warmtewisselaars in gekoelde kassen
Author(s) Zwart, H.F. de
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1064) - 18
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - kassen - klimaatregeling - milieubeheersing - warmtewisselaars - warmteuitwisseling - koelen - kunstmatige ventilatie - controle - greenhouse horticulture - greenhouses - air conditioning - environmental control - heat exchangers - heat exchange - cooling - artificial ventilation - control
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract Warmtewisselaars in de tuinbouw staan bloot aan chemische belasting doordat er af en toe met chemicaliën gespoten wordt in verband met de bestrijding van ziekten en plagen. Daarnaast wordt er op veel bedrijven gebruik gemaakt van de verdamping van zwavel voor de beheersing van schimmelaantastingen. Deze chemische belasting zal een invloed hebben op de technische levensduur van warmtewisselaars die in de kas geplaatst worden voor het koelen, ontvochtigen of verwarmen van de kaslucht. Om toch een indicatie te hebben van de levensduur die van deze warmtewisselaar verwacht mag worden is een inventarisatie gedaan onder tuinbouwbedrijven die al een aantal jaren gebruik maken van kaskoeling en die daarbij koelers gebruiken van soortgelijke materialen als de OPAC106.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.