Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405982
Title Concurrentieanalyse van de Nederlandse oestersector
Author(s) Bakker, T.; Dvortsin, L.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 14
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - oesterteelt - oesters - marktconcurrentie - marktanalyse - shellfish fisheries - oyster culture - oysters - market competition - market analysis
Categories Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Deze notitie beschrijft een kortlopende concurrentieanalyse waar literatuurstudie deel van uit maakt naar de concurrentiekracht van de Nederlandse oestersector. De Nederlandse oestersector is afgelopen jaren een aanzienlijk deel van zijn marktaandeel kwijtgeraakt door de toegenomen concurrentie, verslechterde marktomstandigheden en de mindere kwaliteit van de oesters. Het uitvoeren van een concurrentiekrachtonderzoek dient daarom als een middel om meer inzicht te krijgen in huidige situatie en potentieel nieuwe markten voor Nederlandse oestersector. De notitie is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Oester Vereniging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.