Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406716
Title Overdracht Aardappelvirus Y door bladluizen in aardappel
Author(s) Verbeek, M.; Piron, P.G.M.; Cuperus, C.; Dullemans, A.M.; Wiegers, G.L.; Bruin, A. de; Raaij, H.M.G. van; Vlugt, R.A.A. van der; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de; Miedema, G.; Stolte, T.
Source Kennisakker.nl 2009 (2009)20 mei.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) aardappelen - pootaardappelen - aphididae - aardappelvirus y - onderzoek - akkerbouw - potatoes - seed potatoes - aphididae - potato virus y - research - arable farming
Abstract De laatste jaren nemen de problemen met Aardappelvirus Y (PVY) toe. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, is in 2006 onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft het volgende geleerd: De veldsituatie voor wat betreft aanwezige PVY-stammen is veranderd; Nieuwe soorten bladluizen die PVY kunnen overdragen zijn niet gevonden; Bij sommige bladluissoorten worden andere REF-waarden gevonden wanneer PVYNTN en PVYN-Wi worden overgedragen. Voor deze soorten zal de NAK andere REF-waarden gaan gebruiken voor de vaststelling van de loofdodingsadviesdatum.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.