Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407141
Title Natura 2000 en recreatie : voorbeelden van recreatieactiviteiten in en nabij Natura 2000 gebieden
Author(s) Apeldoorn, R.C. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2160) - 30
Department(s) CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurgebieden - actieve recreatie - nadelige gevolgen - economische aspecten - natura 2000 - natural areas - active recreation - adverse effects - economic aspects - natura 2000
Categories Nature Management (General) / Leisure and Recreation
Abstract In dit rapport worden voorbeelden beschreven van kleinschalige recreatieactiviteiten. Drie voorbeelden op het gebied van watersport, ‘outdoor sports’ (terreinfietsen) en verblijfsrecreatie worden nader geanalyseerd op belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan een succesvolle realisatie van deze activiteiten. Naast instrumentele factoren zijn vooral procesfactoren belangrijk. Genoemd kunnen worden: a. informatie, consultatie en participatie, b. het delen van kennis en ervaringen, medeverantwoordelijkheid en vertrouwen tussen betrokken partijen en c. kennis over speelruimte, alternatieven voor en innovatieve ideeën over ontwerp en inrichting. Deze factoren worden ook in buitenlandse literatuur over vergelijkbare situaties als belangrijk genoemd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.