Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407737
Title Cystentoets aardappelpootgoed voor export
Author(s) Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.
Source Kennisakker.nl 2011 (2010)14 feb.
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) pootaardappelen - schoonmaken - cysten (ontwikkelingsstadia) - globodera - wassen (activiteit) - filters - vermeerderingsmateriaal - akkerbouw - seed potatoes - cleaning - cysts (developmental stages) - globodera - washing - filters - propagation materials - arable farming
Abstract Om een indicatie te hebben van de sanitaire kwaliteit van het pootgoed kan een partij worden gewassen en gecontroleerd op AM door het inbouwen van een cystenfilter (zeeftrommel) in de wasstraat. PPO-agv heeft, in opdracht van het PA, onderzocht of een filter in de wasstraat functioneert naar behoren. Dat betekent dat cysten, die aanwezig zijn op partijen aardappels, gedurende het wasproces worden uitgefilterd en kunnen worden aangetoond op het filter. Gebleken is dat "De Kubbe" te Biddinghuizen nu over een wasstraat beschikt waarmee partijen aardappels kunnen worden onderzocht op cysten van aardappelcysteaaltjes. De capaciteit wordt niet ongunstig beïnvloed door gebruik van de zeeftrommel en debris-monsters afkomstig van maximaal 3900 kg gewassen aardappels kunnen goed worden onderzocht op cysten. De trefkans van aanwezige cysten op aardappels is groot; naar verwachting zullen circa 3 van de 4 cysten die tijdens het wassen loskomen van de aardappels ook daadwerkelijk worden gevonden in het debris. Als in het debris cysten zijn aangetoond, dan dient de wasstraat te worden gereinigd voordat volgende partijen worden gewassen om kruisbesmetting te voorkomen. Door het wassen van pootgoed en inbouwen van deze bemonstering in de wasstraat wordt het mogelijk om partijen pootgoed te voorzien van een extra waarborg. Het verdient aanbeveling om de voors en tegens van deze techniek te bespreken met de betrokken partijen uit de pootgoedsector.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.