Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407832
Title Control of Highly Pathogenic Avian Influenza; Epidemiological and economic aspects
Author(s) Backer, J.A.; Bergevoet, R.H.M.; Fischer, E.A.J.; Nodelijk, G.; Bosman, K.J.; Saatkamp, H.W.; Roermund, H.J.W. van
Source Den Haag : LEI, part of Wageningen UR (LEI report 2011-032) - ISBN 9789086155200 - 80
Department(s) Diagnostics & Crisis Organization
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Business Economics
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) aviaire influenzavirussen - pluimveeziekten - dierziekten - pluimvee - ziektebestrijding - vaccinatie - methodologie - efficiëntie - invloeden - epidemiologie - economische aspecten - economische situatie - economie - sociale economie - economische analyse - europese unie - nederland - avian influenza viruses - poultry diseases - animal diseases - poultry - disease control - vaccination - methodology - efficiency - influences - epidemiology - economic aspects - economic situation - economics - socioeconomics - economic analysis - european union - netherlands
Categories Infectious Diseases / Poultry
Abstract Epidemieën van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) kunnen een grote invloed hebben op het dierenwelzijn, de pluimveesector en, vanwege de zoönotische aard, ook op de volksgezondheid. Vanwege de vele mogelijke insleeproutes, reservoirs en mutaties in laag pathogene AI (LPAI) loopt het pluimvee in Nederland voortdurend het gevaar te worden besmet met HPAI. In geval van een uitbraak moeten de besmette boerderijen worden geruimd, moet het transport worden gereguleerd, moeten er beschermings- en toezichtsgebieden worden opgezet en moeten gevaarlijke contacten worden opgespoord, dit alles volgens de vereisten van de EU. Er kunnen ook bestrijdingsmaatregelen worden genomen om de blootgestelde bedrijfsdichtheid in het getroffen gebied te verkleinen door preventief ruimen of vaccineren. Net zoals in 2003, kan een nieuwe HPAI epidemie grote gevolgen hebben voor de pluimveesector. Het bestrijden van aangifteplichtige ziektes zoals AI door grootschalig preventief ruimen, wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd, en de roep om alternatieve bestrijdingsmaatregelen zoals vaccinatie wordt steeds luider. Dit onderzoek ondersteunt het besluitvormingsproces.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.