Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407993
Title Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten
Author(s) Goossen, C.M.; Fontein, R.J.; Donders, J.L.M.; Arnouts, R.C.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 243) - 83
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) telemetrie - toerisme - vrije tijd - openluchtrecreatie - natuurgebieden - bezoeken - monitoring - telemetry - tourism - leisure - outdoor recreation - natural areas - visits
Categories Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-beherende instanties, (iii) methoden met behulp van nieuwe media en (iv) de Hotspotmonitor. De voor- en nadelen van de verschillende methoden zijn beschreven. Het CVTO levert alleen gebruiksgegevens over type omgevingen. Systematisch een jaar rond tellen wordt door natuur- en recreatiebeherende instanties nauwelijks gedaan. De privacy-wetgeving laat het analyseren van GSM-data niet toe en ook de ruimtelijke onnauwkeurigheid en onvolledigheid in typen recreanten (alleen toeristen of alleen recreanten met een internetaccount) spelen een beperkende rol. Bij een combinatie van methoden zijn er geen verhoudingsgetallen te genereren waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over het aantal bezoeken per jaar van specifieke, bij naam genoemde natuur- en recreatiegebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.