Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408029
Title Gedrag van schieraal rond een viswering met stroboscooplampen bij gemaal IJmuiden. DIDSON metingen
Author(s) Keeken, O.A. van; Burggraaf, D.; Winter, H.V.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C072.11) - 45
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vismigratie - pompstations - european eels - palingen - anguilla - sluizen - mortaliteit - diergedrag - kunstmatige verlichting - noord-holland - fish migration - pumping stations - european eels - eels - anguilla - sluices - mortality - animal behaviour - artificial lighting - noord-holland
Categories Aquatic Ecology
Abstract Om de sterfte van uittrekkende schieraal in het gemaal van IJmuiden in het Noordzeekanaal te verminderen heeft Rijkswaterstaat Noord-Holland een meerjarig en multidisciplinair onderzoek uitgezet om effectieve maatregelen te kunnen nemen en te testen op effectiviteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.