Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408053
Title Hittestress in Rotterdam : eindrapport
Author(s) Alterra - Centrum Landschap, ; Nijhuis, E.W.J.T.
Source Utrecht : Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070441 - 58
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) stadsomgeving - klimaatverandering - temperatuur - milieufactoren - warmtestress - stedelijke bevolking - toegepast onderzoek - rotterdam - urban environment - climatic change - temperature - environmental factors - heat stress - urban population - applied research - rotterdam
Categories Climatic Change / Urban Society
Abstract Rotterdam heeft de ambitie in 2025 100% klimaatbestendig te zijn. Daarom is in het kader van het Kennis voor Klimaat onderzoeksprogramma (1e tranche) het project “Hittestress in Rotterdam” uitgevoerd. Ten gevolge van klimaatverandering kan Nederland te maken krijgen met meer en langere periodes van zomerse en tropische temperaturen. Met name in een grote stad als Rotterdam kan dit problematisch worden. Door het typisch stedelijk land- en materiaalgebruik (veel wegen en gebouwen, minder groen en water) blijft de warmte er namelijk langer hangen en blijft de temperatuur hoger dan in het omringende landelijke gebied: het zogenaamde stedelijk hitte-eiland effect. Dit effect wordt versterkt door de voortdurende verdichting van de stad en leidt er naar verwachting toe dat stedelingen in toenemende mate hinder ondervinden van overmatige warmte (hittestress).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.