Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408143
Title Agro-landerij: een moderne, regionale samenwerking
Author(s) Prins, A.M.; Galema, P.; Beldman, A.C.G.; Laverman, W.
Source Wageningen : Wageningen UR
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - veehouderij - gemengde landbouw - innovaties - ondernemerschap - drenthe - farm management - arable farming - livestock farming - mixed farming - innovations - entrepreneurship - drenthe
Categories Farm Management / Farming Systems
Abstract Het project regionaal gemengd bedrijf Zuidoost Drenthe is gericht op het maken van een businessplan voor een vergaande samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders in zuidoost Drenthe, gebaseerd op specialisatie in de bedrijfsvoering. Het uiteindelijk doel is het opzetten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, waarin (lokale) ondernemers – die in verschillende takken van sport opereren – en bewoners van het gebied samenwerken. Kortom, samenwerkingsvormen op het gebied van voer, energie, mest en recreatie (beleving). Nieuwe vormen van landbouw vragen om innovatie, samenwerken en risicospreiding, om mee te kunnen gaan in de tijd en klaar te zijn voor de toekomst. De economische structuren vragen erom en de landbouw is in zuidoost Drenthe een belangrijke drager van de economie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.