Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408343
Title Publieke grond voor publieke doelen, een voorbeeld van een alternatieve financieringsvorm voor agrarische natuur
Author(s) Westerink - Petersen, J.; Schrijver, R.A.M.; Schaap, B.F.
Source ROM Magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1380-7153 - p. 32 - 33.
Department(s) CL - Urban and Regional Development
CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
Land Use and Food Security
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landschapsbeheer - agrarisch natuurbeheer - financieren - landgebruik - gelderse vallei - landscape management - agri-environment schemes - financing - land use
Categories Nature Management (General)
Abstract De financiering van natuur en landschap staat ter discussie. Er wordt bezuinigd, niet alleen omdat de overheid minder te besteden heeft, maar ook omdat de overheid meer verantwoordelijkheid legt bij de markt. Of dit wijs is, daarover valt te discussiëren. Dit is echter de context waarin de behoefte zich aftekent aan aanvullende en alternatieve vormen van financiering en organisatie voor natuur en landschap. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzocht in opdracht van Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap de mogelijkheid om grondposities van de overheid te gebruiken voor het stimuleren van agrarisch natuurbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.