Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408356
Title Wandelingen door het kennislandschap : ervaringen met samenwerking tussen Beleidsondersteunend Onderzoek en Groen Onderwijs
Author(s) Potters, J.I.; Beuze, M. de; Geerling-Eiff, F.A.; Kupper, H.A.E.; Wals, A.E.J.
Source Wageningen : Wageningen UR - 90
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Nursery Stock-Flower Bulbs
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) agrarisch onderwijs - samenwerking - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - proefprojecten - natuur- en milieueducatie - agricultural education - cooperation - knowledge transfer - diffusion of research - pilot projects - nature and environmental education
Categories Knowledge Exchange / Agricultural Education
Abstract Het is de wens van LNV dat onderzoekskennis beter benut wordt in het groene onderwijs. Om hieraan tegemoet te komen hebben een aantal clusterleiders van Wageningen UR het initiatief genomen een Taskforce BO-GO in het leven te roepen. Deze Taskforce heeft in 2007 het project ‘Versterking kenniscirculatie tussen Beleidsondersteunend Onderzoek en Groen Onderwijs – Pilots 2007’ gestart. In het afgelopen jaar zijn in alle clusters van het beleidsondersteunend onderzoek (BO), dat Wageningen UR uitvoert in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), pilots gestart om de samenwerking met het groene onderwijs (GO) te initiëren en te versterken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.