Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408359
Title Succes verzekerd? : een beeld van de ontwikkeling van de kritieke succesfactoren van de GKC, 2007-2009
Author(s) Kupper, H.A.E.; Kleijn, A.J.D.
Source Wageningen [etc.] : Wageningen University, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies [etc.] - 62
Department(s) Education and Learning Sciences
Wageningen Business School
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrarisch onderwijs - programma's - programma-evaluatie - kennissystemen - kennisoverdracht - monitoring - agricultural education - programs - program evaluation - knowledge systems - knowledge transfer - monitoring
Categories Agricultural Education
Abstract De Groene Kennis Coöperatie heeft de afgelopen jaren de basis gelegd voor toenemende samenwerking tussen groene kennisinstellingen onderling en voor samenwerking tussen kennisinstellingen, het groene domein en de samenleving. Om de samenwerking te blijven voortzetten is het nodig dat de activiteiten van de GKC-programma's en instellingen gericht zijn op het bestendig maken van de ontstane samenwerkingsvormen. Bij de aanvang van de meerjarenafspraak 2006-2010 tussen LNV en de groene kennisinstellingen is vastgelegd dat een beperkt aantal factoren essentieel zijn om van de GKC een succes te maken. Deze zogenaamde kritieke succesfactoren zijn bedoeld om sturing te kunnen geven aan de ontwikkelingrichting van de kenniscoöperatie. Voor de GKC als geheel ontbrak tot nu toe een systematiek van monitoren waarmee een totaalbeeld kon worden gegenereerd. In dit rapport wordt zo'n systematiek besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.