Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408533
Title Eindverslag regionale versketen 2
Author(s) Soethoudt, J.M.; Liesveld, R.; Amstel, M. van; Duineveld, M.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 76
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) verse producten - landbouwproducten - handel - handel drijven - agrarische handel - logistiek - marketing - regionale voedselketens - fresh products - agricultural products - trade - trading - agricultural trade - logistics - marketing - regional food chains
Categories Agriculture in the Netherlands
Abstract Regionale Versketen 2 is een vervolgproject op het gelijkname project fase 1 dat in 2008 is afgerond. Beide trajecten zijn ondersteund door TransForum. Nadat in fase 1 de organisatie MijnBoer is ontstaan, is in fase 2 de ontwikkeling en verdere groei ervan ondersteund. Dit document rapporteert vanuit drie stakeholders in het project: MijnBoer zelf, Wageningen UR Food & Biobased Research en Vrije Universiteit Amsterdam, Athena Instituut. MijnBoer beschrijft de ontwikkeling van de organisatie van ontstaan tot januari 2011. Zij licht met levendige voorbeelden toe welke ontwikkelingen zijn doorlopen, welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom. MijnBoer is daarbij ondersteund door het TransForum-project enerzijds door Wageningen UR Food & Biobased Research voor bijdragen vanuit logistiek en marketing bij het karakteristieke business model en anderzijds door Vrije Universiteit Amsterdam, Athena Instituut door continue reflectie tijdens de ontwikkeling. Uit fase 1 bleek dat bij een dynamische omgeving van een nieuwe organisatie het weliswaar goed is om een plan te maken, maar dat het project, door de continue ingrijpende organisatieveranderingen, niet gefocust moest zijn op de uitkomsten zoals in het begin geformuleerd. Er is daarom gekozen voor participatie en reflectie zodat rond de belangrijkste thema’s van het onderhavige project (robuustheid van het business model, interactie producenten en afnemers en ontwikkeling van het logistieke model) de vorderingen konden worden beïnvloed en opgetekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.