Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408593
Title Effectiviteit van koudverneveling en zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen
Author(s) Bus, C.B.
Source Kennisakker.nl 2011 (2011)3 aug.
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - pootaardappelen - consumptieaardappelen - opslag - kwaliteit na de oogst - kunstmatige ventilatie - arable farming - seed potatoes - table potatoes - storage - postharvest quality - artificial ventilation
Abstract Bij de vergelijking van zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen, waarbij zilverschurftbestrijding met imazalil als criterium voor de kwaliteit van de ventilatie werd genomen, kon in dit onderzoek geen betrouwbaar verschil tussen zuigen en blazen worden aangetoond. De toepassing van Diabolo SL met behulp van de Pieperdoes zorgde hier voor het beste effect, zijnde de minste zilverschurftontwikkeling op de aardappelknollen. De uitvoering verschilde echter sterk van blazen en zuigen. Op een niet te volle rollenband konden de knollen goed met imazalil worden bedekt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.