Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409045
Title Hoezo luistert de overheid (niet)? Burgerperspectieven op overheidsresponsiviteit
Author(s) Wessel, M. van
Source Den Haag : MinBZK - Bureau Verkenningen en Onderzoek - 128
Department(s) Communication Science
WASS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) overheidsbeleid - verhoudingen tussen bevolking en staat - burgers - attitudes - participatie - reacties - government policy - relations between people and state - citizens - participation - responses
Categories Government and Public
Abstract Bestaand onderzoek laat zien dat nogal wat Nederlandse burgers zichzelf onvoldoende herkennen in het handelen van de overheid. Zij menen dat de overheid zich inzet voor andere doelen dan die van burgers. Zij menen dat politici zich weinig aantrekken van de meningen van burgers, voelen zich niet gehoord, zeggen zich niet vertegenwoordigd te voelen. Deze klachten hebben betrekking op de responsiviteit van de overheid. Hiermee bedoelen we: overeenstemming tussen het handelen van de overheid en de wensen en belangen van burgers. Responsiviteit verdient aandacht. Het gaat hier om een belangrijk aspect van de kwaliteit van de democratie en de legitimiteit van overheidshandelen. En het is juist responsiviteit waar de Nederlandse discussie over de kwaliteit van de democratie en de legitimiteit van overheidshandelen om draait. Inzicht hierin is belangrijk voor de overheid. Als we meer zicht krijgen op de politieke en bestuurlijke realiteit zoals burgers die beleven, krijgen we meer grip op fundamentele kwesties waar politiek en bestuur, op allerlei niveaus, voor staan. Wat verwachten burgers nu eigenlijk als het gaat om hun relatie met de overheid, en waarom? Hoe kunnen politiek en bestuur omgaan met die verwachtingen? Hoe kunnen zij eraan bijdragen dat burgers zich beter vertegenwoordigd en gehoord voelen? En hoe kunnen burgers zo betrokken worden bij politiek dat hun verwachtingen beter aansluiten bij wat politiek vermag? Dit onderzoek is dan ook gericht op het ontwikkelen van empirisch onderbouwde aanbevelingen hiervoor: welke denkrichtingen en strategieën zijn het meest zinnig, gezien de perspectieven van burgers op de responsiviteit van de overheid, en hun verwachtingen daarvan?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.