Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409590
Title Stekken onder LED-belichting : verkenning naar de mogelijkheden van het stekken van boomkwekerijgewassen onder LED in een meerlaagssysteem zonder daglicht
Author(s) Dalfsen, P. van; Slingerland, L.; Roelofs, P.F.M.M.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 42
Department(s) Nursery Stock
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - plantenvermeerdering - beworteling - belichting - led lampen - rood licht - lichtsterkte - effecten - literatuuroverzichten - vergelijkend onderzoek - ornamental woody plants - propagation - rooting - illumination - led lamps - red light - light intensity - effects - literature reviews - comparative research
Categories Ornamental Woody Plants / Greenhouse Technology / Plant Propagation
Abstract LED-belichting biedt enorme kansen voor de tuinbouw. Ook in de boomkwekerij biedt LED-belichting perspectief, met name bij het stekken van boomkwekerijgewassen. LED-belichting geeft namelijk specifieke kleuren af, waarmee processen in de plant beïnvloed kunnen worden, zoals beworteling en vertakking. In dit project is een literatuurstudie gedaan naar de effecten van licht en lichtkleuren op de beworteling van planten. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen groeilicht (fotosynthese) en stuurlicht. In het geval van stuurlicht kunnen kleine hoeveelheden van een bepaalde lichtkleur al grote effecten geven. Rood licht lijkt een stimulerende werking te hebben op de beworteling. Vervolgens is er een oriënterende proef gedaan in een klimaatcel. De proef richtte zich op de 1e fase van wortelvorming met relatief lage lichtintensiteiten, omdat stuurlicht hierbij naar verwachting een grote rol heeft. Hierin is het effect beoordeeld van verschillende lichtintensiteiten en verschillende rood/blauw verhoudingen, al dan niet gecombineerd met aanvullend verrood licht. Deze behandelingen zijn vergeleken met een praktijkbehandeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.