Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410085
Title Logistiek advies voor boomkweker
Author(s) Verdouw, C.N.
Source Kennis Online 8 (2011)sept. - p. 10 - 10.
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) boomkwekerijen - logistiek - bomen - simulatiemodellen - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - forest nurseries - logistics - trees - simulation models - agro-industrial chains - agroindustrial sector
Categories Logistics / Ornamental Woody Plants
Abstract Boomkwekerijen moeten zich meer inspannen om te voldoen aan de hogere eisen van hun klanten. Een simulatiemodel geeft de kweker inzicht in de voor zijn bedrijf beste uitlevermethode. ‘Klanten willen hun bomen steeds sneller in hebben en de hoeveelheid die ze afnemen wisselt. Dat vraagt meer van de logistiek’, vertelt Cor Verdouw van het LEI.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.