Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410955
Title Staalkaarten stadslandbouw+; ontwikkelstrategieën om te komen tot stadslandbouw in Almere Oosterwold
Author(s) Jansma, J.E.; Veen, E.J.; Dekking, A.J.G.; Vijn, M.P.; Sukkel, W.; Schoutsen, M.A.; Visser, A.J.
Source Lelystad : PPO AGV - 63
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Rural Sociology
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) stadslandbouw - haalbaarheidsstudies - vestigingsplaats van de productie - zuidelijk flevoland - urban agriculture - feasibility studies - location of production - zuidelijk flevoland
Categories Farm Management
Abstract Dit rapport verkent de vraag hoe stadslandbouw economisch, ecologisch en sociaal gezien kan bijdragen aan de ambities van Almere Oosterwold. De vraag concentreert zich rond mogelijke bedrijfstypen, mogelijke verbindingen met de stad, organisatievormen en mogelijke locaties. Maar het is ook belangrijk meer te weten over randvoorwaarden, kansen en potentiële belemmeringen van het beoogde productieve landschap. En uiteindelijk de kernvraag, wat wordt de ontwikkelingsroute naar stadslandbouw in Almere Oosterwold.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.