Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410979
Title Sturen in melkproductie en melksamenstelling : verkennende studie naar de effecten van Clinoptiloliet
Author(s) Verwer, C.M.; Eekeren, N.J.M. van
Source [S.l.] : Louis Bolk Instituut (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut 23) - 25 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) geitenhouderij - clinoptiloliet - voedertoevoegingen - melkproductie - melksamenstelling - biologische landbouw - goat keeping - clinoptilolite - feed additives - milk production - milk composition - organic farming
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Feed Additives
Abstract In dit Biogeit rapport wordt een praktijkonderzoek beschreven naar de effecten van Clinoptiloliet op de melkproductie en melksamenstelling van geiten. Voor het onderzoek zijn 50 nieuwmelkte geiten gebruikt. De geiten werden verdeeld over 2 groepen; een controle-groep en een Clinoptiloliet-groep. Clinoptiloliet werd verstrekt nadat alle dieren minimaal 6 weken in lactatie waren. Gedurende 6 maanden zijn om de 6 weken melkmonsters genomen om per individu de melkproductie, vetgehalte en eiwitgehalte te bepalen. Bij de start van het onderzoek en aan het einde van het onderzoek is ook het celgetal per geit bepaald. Clinoptiloliet had geen (neven)effect op de melkproductie en het eiwitgehalte van de melk. Clinoptiloliet had een positief verhogend effect op het vetgehalte van de melk met ongeveer 0.1-0.4 %.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.