Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411021
Title Duurzame energiebeelden voor de Veenkoloniën op basis van energiepotentiekartering en netwerkanalyses
Author(s) Broersma, S.; Fremouw, M.; Dobbelsteen, A. van den; Stremke, S.; Waal, R.M. de; Klap, K.
Source Delft : TU Delft (Eindrapport 2.3) - 80
Department(s) Landscape Architecture and Spatial Planning
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) klimaatverandering - energiebronnen - energiebehoud - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - broeikasgassen - emissie - veenkolonien - climatic change - energy sources - energy conservation - sustainability - sustainable energy - greenhouse gases - emission - veenkolonien
Categories Climatic Change / Energy
Abstract In juni 2010 is voor de Agenda voor de Veenkoloniën het project Hotspot Veenkoloniën van start gegaan. Binnen dit project is het hoge ambitieniveau gesteld om als regio meer koolstofdioxide vast te leggen dan er uitgestoten wordt. Hiermee zal het gebied een bijzonder grote bijdrage gaan leveren in het tegengaan van klimaatveranderingen. Voor de Hotspot Veenkoloniën zijn diverse deelprojecten uitgeschreven om vanuit verschillende disciplines en mogelijkheden aan deze doelstelling bij te dragen. In dit rapport is een drietal van deze deelprojecten opgenomen: de netwerkanalyse, de energiepotentiestudie en een integrale energievisie. De ruimtelijke bouwstenen van de eerste twee projecten vormen de input voor het ruimtelijke structuurbeeld. Deze integrale energievisie omvat een duurzame energievisie waarin ook rekening is gehouden met de uitkomsten van andere deelstudies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.