Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411352
Title Een mooier en duurzamer Nederlands landschap : de bijdrage van het groen onderwijs
Author(s) Stobbelaar, D.J.; Prins, D.
Source Groene Kennis Coöperatie (GKC Programma Natuur en Landschap ) - 31
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - hoger onderwijs - agrarisch onderwijs - natuurbescherming - landschapsbescherming - netwerken (activiteit) - projecten - samenwerking - natuurtechniek - natuurbeheer - kennisoverdracht - landscape - sustainability - environmental impact - higher education - agricultural education - nature conservation - landscape conservation - networking - projects - cooperation - ecological engineering - nature management - knowledge transfer
Categories Environmental Psychology / Education for Sustainable Development / Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract Het GKC Programma Natuur en Landschap richt zich specifiek op samenwerkingsprojecten die zorgen voor een groene en meer duurzame leefomgeving. Daarbij zijn de bijdrage op het gebied van de drie p’s voor duurzaamheid people, planet, profit leidend. People duidt op een bijdrage aan leefbaarheid en welzijn van mensen, planet op een bijdrage aan natuurkwaliteit en biodiversiteit, profit op het economisch rendabel zijn van het project en de economische functie die natuur en landschap kunnen hebben. Natuur en Landschap zijn overal te vinden van platteland en stadsrand tot in de stad. Daarom hebben onze projecten ook deze brede geografische spreiding. In een vijftal voorbeeldprojecten wordt een beeld gegeven van samenwerking waar het groene onderwijs nadrukkelijk de verbintenis zoekt met maatschappelijke partijen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.