Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411710
Title Ecosysteemdiensten in Nederland : Verkenning Betekenis en Perspectieven ; Achtergrondrapport bij Natuurverkenning 2011
Author(s) Melman, T.C.P.; Heide, C.M. van der
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 111) - 202
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Agricultural Economics and Rural Policy
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WASS
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ecosysteemdiensten - haalbaarheidsstudies - economische analyse - duurzaamheid (sustainability) - milieubeleid - milieutoets - nederland - ecosystem services - feasibility studies - economic analysis - sustainability - environmental policy - environmental assessment - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Een verkenning is uitgevoerd naar de potentiële betekenis van het concept ecosysteemdiensten voor het omgevingsbeleid. Vanuit de literatuur is bepaald wat het begrip inhoudt en is verkend hoe het praktisch en betekenisvol kan worden toegepast in het beleid. Een groot aantal aandachtspunten die daarbij aan de orde komen wordt aangestipt. Daarmee wordt een beeld geschetst van kracht en zwakte van het concept. Afzonderlijke aandacht wordt geschonken aan waardering en monetarisering van ecosysteemdiensten. Naast algemene beschouwingen over het concept wordt op een aantal ecosysteemdiensten meer specifiek ingegaan, toegespitst op de Nederlandse situatie. De Bevindingen zijn onder meer bedoeld als input voor de natuurverkenning die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal uitbrengen. Trefwoorden: duurzaamheid, ecosysteemdiensten, monetarisering, natuurverkenning, waardering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.