Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413177
Title Wel of geen suikerquotering? Economische gevolgen voor sector, keten, internationale marktverhoudingen en derde wereld
Author(s) Smit, A.B.; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M.; Leeuwen, M.G.A. van; Meer, R.W. van der; Berkhout, P.; Dijk, M. van; Janssens, S.R.M.; Jager, J.H.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155330 - 123
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrarische economie - quota's - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - invoerrechten - bedrijfseconomie - suiker - wereldmarkten - economische analyse - scenario-analyse - agricultural economics - quotas - agricultural policy - cap - import levies - business economics - sugar - world markets - economic analysis - scenario analysis
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract De toekomst van het Europese suikerbeleid houdt de betrokken partijen bezig. Afschaffing van de suikerquota zou een breuk met het tot dusver gevoerde beleid inhouden. Voor het ministerie van EL&I was dit aanleiding om het LEI opdracht te geven om hierover een studie te doen. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van de onderzoekers. Het blijkt dat de economische gevolgen van de afschaffing van de quotering voor de Nederlandse akkerbouw divers zijn en sterk verschillen per individueel bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.