Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413340
Title Perspectief op duurzaamheid : de biologische landbouw bekeken
Author(s) Slobbe, R.B.; Monteny, A.; Wijnands, F.G.
Source Wageningen : Wageningen UR - 36
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - duurzaamheidsindicatoren - dierenwelzijn - biologische voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - energie - klimaatverandering - natuurbeheer - landschapsbeheer - multifunctionele landbouw - houding van boeren - waarden - milieueffect - organic farming - sustainability - sustainable agriculture - sustainability indicators - animal welfare - organic foods - food quality - energy - climatic change - nature management - landscape management - multifunctional agriculture - farmers' attitudes - values - environmental impact
Categories Organic Farming / Intentions for Organic Farming
Abstract Dit rapport kijkt naar de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw. Op verzoek van de sector zelf. Want deze sector met ambitie wil weten waar ze staat: hoe doet ze het, wat kan beter, waar liggen nog kansen, waar moet nodig wat gedaan worden? Samen met de sector en het ministerie is eerst vastgesteld voor welke thema's de maat genomen moet worden. Dat zijn de duurzaamheidsthema's: milieu, dierenwelzijn, klimaat en energie, natuur en landschap, gezondheid, verbondenheid (burger/consument-boer) en profit. Voor ieder gedefinieerd thema is een deelstudie verrricht. In dit rapport is iedere deelstudie samengevat. Daarbij is het vertrekpunt van de biologische landbouw gerespecteerd: de keuzes, de principes, de waardengedrevenheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.