Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413705
Title Sugar quotas: yes or no? : economic consequences for sector, chain, international market situation and third world
Author(s) Smit, A.B.; Bont, C.J.A.M. de
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2011-065) - ISBN 9789086155408 - 44
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) suiker - suikerbieten - landbouwbeleid - agrarische economie - quota's - akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - sugar - sugarbeet - agricultural policy - agricultural economics - quotas - arable farming - farm results
Categories Agricultural Policy / Agricultural Economics (General)
Abstract Het ministerie van EL&I heeft het LEI gevraagd inzicht te verschaffen in de argumenten voor en tegen voortzetting van het centrale element van de huidige suikermarktordening, de quotering, na september 2015. De centrale vraag daarbij is: Wat zijn de gevolgen voor telers, verwerkende industrie, de andere schakels in de suikerketen en andere belanghebbenden in met name Nederland van voortzetting respectievelijk een fundamentele verandering van het Europese suikerbeleid? De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, waarmee de factoren die een rol spelen in de suikermarkt zijn geïnventariseerd, en op de toepassing van een aantal modellen. Met de modellen zijn aan de hand van een aantal uitgangspunten de effecten van beleidsveranderingen voor onder meer de productie van suiker, de oppervlakte suikerbieten en de inkomens van suikerbietentelers en de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in het akkerbouwcomplex in Nederland ingeschat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.