Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414758
Title Kleine landschapselementen, de bouwstenen van onze landschappen
Author(s) Oosterbaan, A.; Griffioen, A.J.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 67 (2011)12. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 9.
Department(s) CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
CL - Ecological Networks
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landschapselementen - geomorfologie - landschapsecologie - landscape elements - geomorphology - landscape ecology
Categories Geomorphology
Abstract De ijstijden en zeker de laatste ijstijd hebben de basis gelegd voor ons 'oerlandschap'. Sedimentatie en erosie hebben het landschap verder vormgegeven. Afhankelijk van abiotische factoren als bodem en grondwater heeft de mens zich gevestigd en het landschap zodanig aangepast dat het optimaal kon worden benut voor het beoogde doel. Bij de ontginning ervan werden meestal de contouren gevolgd van het oorspronkelijke landschap. Ondanks vele ingrepen, die door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden, zijn deze contouren nog steeds te zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.