Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415130
Title Land van altena: kornsche boezem en pompveld
Author(s) Beers, P.W.M. van; Weeda, E.J.
Source In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 26 - 33.
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Wageningen Environmental Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2011
Keyword(s) polders - natuurreservaten - natuurgebieden - hydrologie - graslanden - natura 2000 - land van heusden en altena - nature reserves - natural areas - hydrology - grasslands
Categories Plant Ecology
Abstract In het Land van Altena, dat deel uitmaakt van het historische stroomgebied van de Maas in noordwestelijk Brabant, liggen twee oude boezemgebieden : de Kornsche Boezem en het Pompveld. Beide zijn als natuurreservaat in beheer, het eerste gebied bij Staatsbosbeheer en het tweede bij Het Brabants landschap. Ze maken deel uit van een Natura-2000-gebied met de weidse naam Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Tijdens de PKN excursie ging de aandacht in de Kornsche Boezem uit naar de moerassige dotterbloemhooilanden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.