Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415131
Title Lindevallei
Author(s) Weeda, E.J.
Source In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 40 - 51.
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Wageningen Environmental Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2011
Keyword(s) vegetatietypen - waterlopen - beekdalen - friesland - vegetation types - streams - brook valleys
Categories Plant Ecology
Abstract De geschiedenis van de Lindevallei als natuurreservaat begint in 1914, toen de Stellingwerver onderwijs Warmolts van een onbekend gebleven leerling een afgevlogen exemplaar van een vuurvlinder kreeg. Hij stuurde het met andere vlinders ter determinatie op aan de directeur van het Insectarium van Artis, R.A. Polak. Deze slaakte een kreet bij het openen van het doosje: Chrysophanus dispar, in Engeland al meer dan een halve eeuw uitgestorven, zou toch op aarde voorkomen! Het volgende jaar toog Oudemans naar Stellingwerf, waar het beest inderdaad werd gevangen in de Lindevallei. Ondanks zijn zeldzaamheid kreeg het al gauw een Nederlandse naam: grote vuurvlinder ( Lycaena dispar).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.