Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415133
Title Op en achter de Hondsbossche Zeewering
Author(s) Weeda, E.J.
Source In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 76 - 81.
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Wageningen Environmental Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2011
Keyword(s) dijken - vegetatietypen - natura 2000 - kop van noord-holland - dykes - vegetation types
Categories Plant Ecology
Abstract De Hondsbossche Zeewering is een van de kunstmatige rotskusten die potentieel geschikt zijn voor een aantal bijzondere kustplanten. Erachter ligt een terrein dat op de valreep (als nr.162) op de lijst van Natura-2000 is gekomen onder de naam Abtskolk en de Putten en waarvan tot voor kort heel weinig vegetatiegegevens beschikbaar waren. Zijn status heeft hij te danken aan zijn betekenis voor een aantal ganzensoorten, waarvan de Kolgans (Anser albifrons) het meest talrijk is, maar de zeldzame Dwerggans de doorslag gaf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.