Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415177
Title Zeezoogdieren op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Author(s) Geelhoed, S.C.V.; Polanen Petel, T. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 258) - 60
Department(s) Ecosystemen
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) zeehonden - dierecologie - populatiedynamica - inventarisaties - noordzee - seals - animal ecology - population dynamics - inventories - north sea
Categories Animal Ecology / Mammalia
Abstract Dit werkdocument bevat een beknopte synthese van de kennis over ecologie, verspreiding en de aantalsontwikkeling op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) van gewone en grijze zeehond en vier inheemse walvisachtigen: bruinvis, dwergvinvis, witsnuitdolfijn en tuimelaar. Aan de hand van kennis over het voorkomen in het verleden, aantalsveranderingen, ecologie, bedreigingen en correlaties met omgevingsfactoren en verwachte ontwikkelingen hierin wordt een grof toekomstbeeld van het voorkomen van de besproken zeezoogdieren geschetst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.