Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415380
Title QuickScan effectiviteit van het weren en verjagen van ganzen
Author(s) Melman, T.C.P.; Lange, H.J. de; Clerkx, A.P.P.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2251)
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CE - Forest Ecosystems
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ganzen - wildbeheer - populatiedichtheid - maatregelen - evaluatie - geese - wildlife management - population density - measures - evaluation
Categories Aves / Nature Management (General)
Abstract Een QuickScan literatuur analyse is uitgevoerd naar de effectiviteit van weren en verjagen van ganzen. Met trefwoorden is een aantal artikelen geselecteerd en geanalyseerd op bruikbare informatie rond dit onderwerp (ruim 30). Op basis van een aantal criteria is een inschatting gemaakt van de wetenschappelijke hardheid van de informatie voor de te beantwoorden vraag. In een overzichtstabel zijn aard, eenduidigheid en substantie (ruimtelijke schaal, duur) van de effecten opgenomen. De bevindingen zijn collegiaal doorgesproken met een hoogleraar Resource Ecology en een onderzoeker en voorzien van een aantal meer algemene noties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.