Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415430
Title Boeren bijgeschoold over rattenbestrijding
Author(s) Meerburg, Bastiaan; Lee, Theo van der
Source Boeren bijgeschoold over rattenbestrijding, FOK Nieuws, 2011-10-27, V. van den Broek, http://frontpage.fok.nl/nieuws/470416/1/1/50/boeren-bijgeschoold-over-rattenbestrijding.html
Department(s) Bioint Moleculair Phytopathology
Research
Publication type Media appearance
Publication year 2011
Abstract Novum: Boeren mogen binnenkort geen rattengif meer gebruiken op hun eigen bedrijf. Bruine ratten, met name in agrarische gebieden, blijken vaak resistent te zijn. Agrariërs weten over het algemeen te weinig over rattenbestrijding. Daarom moeten ze voortaan een speciale cursus volgen of een professionele dierenplaagbestrijder in de arm nemen. ..... Uit recent onderzoek van Wageningen UR blijkt dat 39 procent van de bruine ratten minder gevoelig is voor bestrijdingsmiddelen. In het midden en oosten van het land komen relatief veel ratten voor die genen hebben waardoor ze sneller resistentie ontwikkelen http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/P078Ratten.htm
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.