Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415434
Title Ontrafelen van DNA aardappelwratschimmel mogelijk
Author(s) Bonants, Peter; Lee, Theo van der; Gent-Pelzer, Marga van
Source Ontrafelen van DNA aardappelwratschimmel mogelijk, Argenpapa. Holanda (AGF), Ciudad de Balcare, Argentina, 2010-10-07, B. Scholtens, http://www.argenpapa.com.ar/default.asp?id=11363
Department(s) Bioint Moleculair Phytopathology
Publication type Media appearance
Publication year 2010
Abstract Onderzoekers van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR, en de divisie Plant van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) zijn in staat om DNA te isoleren van de bodemschimmel Synchytrium endobioticum, de veroorzaker van wratziekte bij aardappelen. Deze parasitaire schimmel kan niet zonder levende gastheer voortbestaan, wat het verkrijgen van DNA uit de schimmel tot nu toe erg lastig maakte. De schimmel kan immers niet op een voedingsbodem worden gekweekt. PRI heeft nu een protocol ontwikkeld waardoor DNA geïsoleerd kan worden uit de wratten, die op de door wratziekte aangetaste aardappelen ontstaan. Zo kan het genoom van Synchytrium endobioticum in kaart worden gebracht. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek naar de duurzame bestrijding van wratziekte bij aardappel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.