Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416177
Title Pepino mozaïekvirus; een blijvend probleem??
Author(s) Stijger, I.; Vlugt, R.A.A. van der
Source Gewasbescherming 37 (2006)5. - ISSN 0166-6495 - p. 232 - 238.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) Pepinomozaïekvirus - aardappelen - plantenvirussen - plantenziekten - waardplanten - solanum - solanum tuberosum - karakteristieken - epidemiologie - symptomen - pepino mosaic virus - potatoes - plant viruses - plant diseases - host plants - solanum - solanum tuberosum - characteristics - epidemiology - symptoms
Categories Viruses of Fungi and Bacteria
Abstract Pepinomozaïekvirus (PepMV) is een virus wat voor het eerst gevonden is in bladmonsters genomen in 1974 van pepino planten (Solanum muricatum) in de Canete vallei in Peru. Jonge bladeren van deze planten vertoonden wat geel mozaïek. In de elektronenmicroscoop (EM) bleken er in deze planten typische draadvormige virusdeeltjes te vinden die alle kenmerken van potexvirusdeeltjes vertoonden. De virusdeeltjes reageerden niet met antiserum tegen aardappelvirus X (PVX) en bleek serologische het meest verwant met narcissemozaïekvirus (NaMV). Toch kwamen de reacties op toetsplanten niet overeen voor beide virussen. De conclusie was dat pepinomozaïekvirus een nieuw potexvirus was
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.