Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416252
Title “WUR werkt aan nieuwe aanpak Phytophthora” (interview met Piet Boonekamp)
Author(s) Boonekamp, P.M.
Source Vleteren, Belgium : Bart's Potato Company (bron: Agrarisch Dagblad - agd.nl)
Department(s) Biointeractions and Plant Health
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2010
Abstract Onderzoeksinstituut WUR werkt aan een systeem voor de bestrijding van phytophthora dat rekening houdt met de mate waarin de aardappel resistent is tegen de ziekte. Volgens WUR is dit een wereldprimeur. Het nieuwe beslissing ondersteunend systeem (BOS) wordt ontwikkeld door het Parapluplan Phytophthora. Volgens programmaleider Piet Boonekamp wordt nog overlegd met het ministerie van landbouw over de financiering voor volgend jaar. "Ons budget voor 2010 is gehalveerd naar 400.000 euro. Maar we hebben nog geld nodig voor volgend jaar. Dan is het nieuwe BOS voor de aanpak van phytophthora praktijkrijp." ... Dat de overheid is gestopt met de overige financiering van het programma lag volgens Boonekamp in de lijn der verwachting. "Het Parapluplan Phytophthora is in 1999 gestart. Het doel was om in 10 jaar de milieubelasting met 75 procent te verminderen. Dat doel is gehaald. De voorlichting aan de telers loopt via het Masterplan Phytophthora dat wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw. Het DuRPh-programma wordt betaald via de FES-gelden. Dat loopt tot 2015"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.