Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 41638
Title Kansen voor stroomminnende vissen. Methodiek voor de bemonstering van de visgemeenschap in uiterwaarden.
Author(s) Grift, R.E.; Buijse, A.D.; Klein Breteler, J.G.P.; Densen, W.L.T. van
Source Unknown Publisher - 63
Department(s) Aquaculture and Fisheries
WIAS
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) nederland - vissen - aquatische gemeenschappen - visbestand - visserij - waal - uiterwaarden - netherlands - fishes - aquatic communities - fishery resources - fisheries - river waal - river forelands
Categories Environmental Pollution
Abstract In oktober 1996 is het onderzoek 'Kansen voor stroomminnende vissen' begonnen. Dit onderzoek heeft tot doel inzichten te generen in de kenmerken en processen die de ontwikkeling en structuur van de visgemeen-schap in de vloedvlakten van de grote rivieren bepalen. In dit rapport wordt de opzet, uitvoering en interpretatie van visserijkundig onderzoek in een riviersysteem besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.