Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416643
Title Verificatie remote versus near sensing voor toepassingen in precisie landbouw
Author(s) Kooistra, L.
Source Wageningen : Wageningen University (Eindrapport PPL ) - 27
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) aftasten - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - landbouwtechniek - bemesting - aardappelen - akkerbouw - sensors - sensing - precision agriculture - placement - agricultural engineering - fertilizer application - potatoes - arable farming - sensors
Categories Agricultural Engineering (General) / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van twee veld experimenten op het bedrijf van Van Den Borne Aardappelen in 2010 en 2011 waarbij hoog-frequente metingen van verschillende sensing instrumenten over het groeiseizoen met elkaar zijn vergeleken voor een aardappel perceel met verschillende bemestingsniveau ’s. De resultaten focussen op de vergelijking tussen de instrumenten en de relatie van de sensor metingen met gewaseigenschappen. In het laatste hoofdstuk van dit rapport worden een aantal aanbevelingen gegeven over de operationele inzet van sensoren voor (bij)bemesting in precisie landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.