Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416872
Title Terugdringing fosfaatafspoeling van boerenland
Author(s) Slobbe, E.J.J. van; Weerd, R. van de; Gerdes, S.; Velthorst, E.J.; Oenema, O.; Chardon, W.J.; Schrauwen, R.; Aulich, C.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
Department(s) CWC - Earth System Science and Climate Change
FB EF FORUM
Earth System Science
SS - Soil Quality and Nutrients
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwgrond - oppervlakkige afvoer - afvloeiingswater - waterverontreiniging - fosfaten - landbouw - agrarische bedrijfsvoering - agricultural land - runoff - runoff water - water pollution - phosphates - agriculture - farm management
Categories Water Pollution
Abstract De aanleiding van dit innovatieonderzoek was het groeiende inzicht dat een belangrijke transportroute van fosfaat van boerenland naar het oppervlaktewater bestaat uit oppervlakkige afspoeling. Na hevige neerslag stroomt water via greppels, of gewoon via het oppervlak naar de sloot. Als er net bemest is dan kan het wegstromende water een aanzienlijk deel van de mest meenemen naar de sloot. Boeren op slecht doorlatende gronden herkennen dit uit eigen observatie. De ‘snelle P route’ opent nieuwe mogelijkheden om fosfaat emissies te verkleinen. De vraag is dan hoe fosfaat uit, naar de sloot stromend water, gehaald kan worden zonder dat de afwatering van agrarische percelen gehinderd wordt? En dan liefst op een manier die boeren gemakkelijk in hun bedrijfsvoering kunnen inpassen, zodat de maatregelen daadwerkelijk kans van slagen hebben
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.