Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 416880
Title Mag een nachtegaal er ook zijn? Een beschouwing over natuur, cultuur en beschaving
Author(s) Schouten, M.G.C.; Ool, M. van
Source Utrecht : Staatsbosbeheer - 21
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeleid - natuurbescherming - financieren - nature conservation policy - nature conservation - financing
Categories Nature Management (General)
Abstract In de loop van de vorige eeuw was het vanzelfsprekend geworden dat we als menselijke samenleving zorg dienen te dragen voor de natuur en dit had zijn neerslag gekregen in het werk van natuurorganisaties en in nationale bidgetten voor natuurbeheer. In de huidige schokgolf van financiële en economische crises wordt deze vanzelfsprekendheid weer ter discussie gesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.