Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417646
Title Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij en bleekselderij
Author(s) Vlaswinkel, M.E.T.
Source Lelystad : PPO AGV - 45
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) herbiciden - onkruidbestrijding - chemische bestrijding - toelating van bestrijdingsmiddelen - selderij - knolselderij - veldproeven - proeven op proefstations - vollegrondsgroenten - herbicides - weed control - chemical control - authorisation of pesticides - celery - celeriac - field tests - station tests - field vegetables
Categories Herbicides
Abstract In de teelt van knolselderij en bleekselderij wordt naar een opvolger voor de Linuron gezocht. In 2011 is een onderzoek gestart en zijn alle firma’sbenaderd met mogelijkheden voor nieuwe herbiciden in knolselderij en bleekselderij. Linuron heeft een breed werkingspectrum. Het werkingsspectrum van de afzonderlijke te toetsen herbiciden is smaller. Daarom is het noodzakelijk dat meerdere werkzame stoffen worden getoetst en mogelijk ook toegelaten. Zodat bij wegvallen van Linuron een combinatie van werkzame stoffen een vergelijkbaar werkingspectrum hebben als Linuron. In het teeltseizoen 2011 werd op PPO Westmaas een proef in geplante knolselderij en bleekselderij aangelegd. De resultaten van dit onderzoek dienen ter ondersteuning voor de aanvraag tot toelating van enkele herbiciden. In de knolselderijproef kwam met name klein kruiskruid en melganzevoet voor en in de bleekselderijproef vooral klein kruiskruid. De onkruiddruk was, op klein kruiskruid na, niet erg hoog.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.