Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417683
Title The current cost of avoiding degradation of the Dutch North Sea Environment
Author(s) Walker, A.N.; Strietman, W.J.; Oostenbrugge, J.A.E. van
Source The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI memorandum : Research area Natural resources ) - 43
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Environmental Economics and Natural Resources
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) milieubescherming - verontreinigingsbeheersing - kostenanalyse - mariene gebieden - noordzee - environmental protection - pollution control - cost analysis - marine areas - north sea
Categories Water Pollution
Abstract Het doel van dit rapport is een overzicht te geven van de kosten die jaarlijks worden uitgegeven om de aantasting van het milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee te voorkomen. Dit overzicht kan wor# den gebruikt als indicatie voor de ondergrens van de werkelijke aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in het type maatregelen en wie de kosten hiervan dragen. De uitkomsten van dit rapport kunnen zowel dienen als basis voor een kosteneffectiviteitsstudie, als voor het bepalen van de betaalbaarheid en/of de disproportionaliteit van kosten voor toekomstige Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) maatregelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.