Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417690
Title Uitwerken monitor kernkwaliteiten Nationale Landschappen : Stand van zaken uitwerking kernkwaliteiten en opzet monitoring
Author(s) Dessing, E.G.M.; Koomen, A.J.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2196)
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) nationale landschappen - landschap - kwaliteit - monitoring - provincies - nederland - national landscapes - landscape - quality - monitoring - provinces - netherlands
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Voortbouwend op de nulmeting van de kernkwaliteiten voor de nationale landschappen van PBL/Wageningen UR wordt in dit rapport de haalbaarheid en de mogelijke uitvoering van een herhalingsmeting beschreven aan de hand van een eenvoudig en flexibel model. Met dit model worden de kernkwaliteiten conform de Nota Ruimte gemeten en kunnen provincies hierin naast een eigen aanvullende monitor opzetten met bijvoorbeeld aandacht voor aanvullende landschappelijke of andere typen kwaliteiten. De haalbaarheid is geïnventariseerd met een enquête onder de nationale landschappen. Daarnaast zijn de methoden voor de monitoring van de verschillende typen kernkwaliteiten beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.