Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417691
Title Een nieuwe, eenvoudige manier om de bodemkwaliteit van natuurgebieden te bepalen
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Adrichem, M.H.C. van; Frissel, J.Y.; Wegman, R.M.A.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2214) - 24
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bodemkwaliteit - bemonsteren - vegetatiemonitoring - habitats - natuurgebieden - soil quality - sampling - vegetation monitoring - habitats - natural areas
Categories Soil Chemistry / Nature Management (General)
Abstract Voor het bereiken van de natuurdoelen in Habitatgebieden en beheertype-gebieden is het daarom van belang informatie te hebben over de milieukwaliteit. Daarmee kan beoordeeld worden in hoeverre de gestelde doelen realistisch zijn, en kan een schatting worden gemaakt van de investeringen die het vergt om de milieukwaliteit op orde te brengen. Die informatie kan worden verkregen door het nemen en analyseren van bodemmonsters. Dat is echter kostbaar. Onze methode gaat uit van indicatorwaarden voor plantensoorten en ranges van voorkomen van vegetatietypen gebaseerd op veldmetingen. De toepassing die we hier als voorbeeld geven voor de provincie Gelderland is ook te gebruiken voor andere gebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.