Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417700
Title Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van mate van toepassing in de sector akkerbouw
Author(s) Smit, A.; Ruijter, F.J. de; Haan, J.J. de; Paauw, J.G.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2239.2) - 14
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) nitraatuitspoeling - stikstof - zandgronden - bemesting - bodemchemie - akkerbouw - nitrate leaching - nitrogen - sandy soils - fertilizer application - soil chemistry - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops en een enquête onder telers is een inschatting gemaakt van de mate van toepassing van in totaal 42 maatregelen. Een aantal maatregelen worden in alle sectoren bij meer dan de helft van de bedrijven toegepast: Rekening houden met de gewasbehoefte aan stikstof en andere nutriënten bij het maken van het bemestingsplan; Rekening houden met de stikstofwerking van dierlijke mest; Deling van de kunstmestgiften en Rekening houden met de organische stofbehoefte in de bouwvoor. De verschillen tussen de sectoren zijn kleiner dan de verschillen tussen grote en kleine bedrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.