Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417807
Title Stroomlijnen Kennis Landschap, delen is vermenigvuldigen
Author(s) Dessing, E.G.M.; Kersten, P.H.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2254) - 102
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landschap - kennismanagement - samenwerking - informatieverspreiding - overheidsbeleid - landscape - knowledge management - cooperation - diffusion of information - government policy
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Dit project is uitgevoerd binnen het kader van het Platform Kennisuitwisseling van het Landschapsmanifest. Het project vloeit voort uit het Akkoord van Apeldoorn (2008). Het project beoogt de analyse van de behoefte aan kennis en kennisuitwisseling, en het eventueel opzetten van een kennisinfrastructuur voor de partners van het Landschapsmanifest. Het onderzoek vindt plaats in een periode die om drie redenen bijzonder is. In de eerste plaats speelt de heroriëntatie vanuit het Rijk op de rol en de betekenis van Rijksbeleid voor de thema’s landschap, natuur en milieu. In de tweede plaats is de ontwikkeling van het Landschapsmanifest als organisatie van belang. In de derde plaats is van belang dat het ontwerpen van (digitale) kennisomgevingen en de ontwikkeling van een kader voor kennismanagement sterk in ontwikkeling is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.