Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417857
Title Helpdeskvraag: Recreatieve staand want visserij en bijvangst van salmoniden
Author(s) Winter, H.V.; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C082/11) - 13
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) openluchtrecreatie - sportvissen - fauna - nadelige gevolgen - kustgebieden - noordzee - outdoor recreation - game fishes - fauna - adverse effects - coastal areas - north sea
Categories Marine Ecology / Sport
Abstract Op verzoek van het ministerie van EL&I is nagegaan in welke mate recreatieve visserij vanaf de kust (cq. het strand) en wel zonder bootje, maar met staand want van invloed op enkele bedreigde vissoorten. Het betreft de salmoniden zalm en zeeforel, voor het gebied Noordzeekustlijn, inclusief Noordzeekant van de Waddeneilanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.