Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417860
Title Forceren Eucomis afhankelijk van soort
Author(s) Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T.
Source BloembollenVisie 2012 (2012)236. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) eucomis - sierteelt - rassen (planten) - cultivars - plantenveredeling - selectiemethoden - landbouwkundig onderzoek - eucomis - ornamental horticulture - varieties - cultivars - plant breeding - selection methods - agricultural research
Categories Bulb and Tuber Flowers / Plant Breeding and Selection Methods
Abstract Voor het bolgewas Eucomis (Ananasplant) is de laatste jaren een toenemende belangstelling. Veredeling en selectie zorgen voor meer variatie in bloem- en bladkleur en compactere planten. Eucomis is aantrekkelijk om te worden gebruikt als - pot- en kuipplant. Verschillende species vragen echter om een aparte behandeling. Onderzoek door PPO Bloembollen geeft de richting van de mogelijkheden aan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.