Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417865
Title Aanlandingsplicht
Author(s) Rasenberg, M.M.M.; Uhlmann, S.S.; Buisman, E.
Source IJmuiden : IMARES (Werkdocument / IMARES Wageningen UR C151/11) - 37
Department(s) Wageningen Marine Research
Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) discards - visserijbeleid - visserijbeheer - europese unie - nederland - discards - fishery policy - fishery management - european union - netherlands
Categories Fisheries
Abstract De EC heeft verschillende voorstellen gedaan met betrekking tot de vervorming van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid. Een van de voorstellen is om vanaf 2014 voor verschillende vissoorten de verplichting tot het aanlanden van alle vangsten in te voeren, ook wel discard ban genoemd. Het ministerie maakt zich zorgen over de gevolgen die dit voorstel kan hebben voor de Nederlandse visserij en heeft IMARES en het LEI gevraagd om extra informatie over discardsvangsten. In dit werkdocument is ingegaan op de hoeveelheid gevangen discards (het deel van de vangst, dat, dood of levend, weer overboord wordt gegooid) per metier en de fluctuatie van de vangst van discards door het jaar heen. De studie is een feitelijke opsomming van de discardsgegevens die bij IMARES bekend zijn. Verder zal de overlevingskans van de gevangen discards centraal staan in dit document. Het ministerie wilde ook graag meer inzicht in de overleving van discards. Een aanlandingsplicht ligt minder voor de hand voor soorten met een hoge overlevingskans. Een literatuurstudie is uitgevoerd die geresulteerd heeft in een korte eerste inventarisatie van de Nederlandse en internationale literatuur over onderzoek naar de overleving van discards. Als laatste is er onderzoek gedaan naar de economische gevolgen in de platvissector voor een discard ban voor alle soorten vergeleken met een discard ban voor alleen de doelsoorten. Er is in deze studie onderscheid gemaakt tussen een discardban voor alle soorten en een discard ban voor de soorten genoemd in het voorstel van de EC.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.