Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417874
Title Onkruid te lijf met Stomp en Herbasan CS + Goltix (in knolbegonia)
Author(s) Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T.
Source BloembollenVisie 4 (2006)88. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) onkruidbestrijding - proefopzet - herbiciden - dosering - toedieningshoeveelheden - begonia tuberhybrida - bloembollen - gewasbescherming - weed control - experimental design - herbicides - dosage - application rates - begonia tuberhybrida - ornamental bulbs - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Met het verdwijnen van Simazin voor de onkruidbestrijding ontstond een probleem bij de teelt van knolbegonia. Het zou moeilijk worden de grond goed onkruidvrij te houden. Mechanische onkruidbestrijding is in deze teelt niet toe te passen. PPO deed onderzoek en geeft aan dat Harbasan CS + Goltix in een laag doseringssysteem redelijk veilig kan worden toegepast. Gedurende één jaar zijn ook positieve ervaringen opgedaan met Stomp. Wel is het van belang om eerst zelf proefgewijs ervaring op te doen met deze middelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.